HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ - MÁY MÓC

Các loại máy móc và thiết bị đang được sử dụng tại Xưởng sản xuất giàn giáo Đại An Phát:
 1. Máy cắt ngàm tự động và Máy dập ngàm cho thợ hàn tay
 2. Máy uốn - bẻ ống (Bẻ bông)
 3. Máy cắt ống lưỡi sắt: bằng tay và Máy cắt tay lưỡi sắt: tự động
 4. Máy tóp đầu giàn giáo và Máy dập bo giàn giáo
 5. Máy chặt rãnh giàn giáo nêm
 6. Máy cắt tự động đĩa hợp kim
 7. Máy chặt chéo giàn giáo
 8. Máy đột lỗ chéo giàn giáo
 9. Máy tán đinh chéo giàn giáo
 10. Máy hàn cây chống tự động
 11. Robot hàn
 12. Hướng dẫn các công việc khác
Việc sử dụng máy đúng và an toàn là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn bộ thợ trong xưởng. Vì vậy, anh em phải đọc và xem thật kỹ, trong trường hợp anh em mới không hiểu có thể hỏi những anh em cũ trong xưởng. Trường hợp anh em cũ, có phát hiện để cải thiện tốt hơn thì báo lại cho quản lý.

Dưới đây các bước sử dụng các loại máy và video hướng dẫn cụ thể.

1. Máy cắt ngàm ống và Máy dập ngàm cho thợ hàn tay

MÁY CẮT NGÀM
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Kiểm tra áp suất hiện tại. Cắt ống 27 thì dùng áp từ 18 đến 23. Cắt ống 42 thì để áp từ 29-35.
3 Kiểm tra cữ đặt ống hiện tại có phù hợp với loại ống đang cắt (Hướng dẫn cụ thể)
4 Kiểm tra lỗ cắt có đúng với loại ống đang cắt không (Hướng dẫn cụ thể)
5 Mở nút khẩn cấp để làm việc, yêu cầu 3 đèn pha phải sáng
6 Chạy thử máy để kiểm tra hoạt động bình thường không
7 Đặt ống vào đúng lỗ và gá đỡ phù hợp
8 Chạy máy cắt
9 Tắt nút khẩn cấp và đóng cầu dao. Dọn dẹp vệ sinh máy cắt
10 Đổ phần 3 via thừa khi gần đầy.
 
 

2. Máy uốn, bẻ ống (Bẻ bông)

 
MÁY BẺ BÔNG CHO THỢ HÀN
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Chạy thử xem kẹp khí có hoạt động, có khí không. Máy có hoạt động bình thường không.
3 Đặt ống vào máy
4 Căn chỉnh phần đuôi ống phải vào ngàm chặn ở phía đuôi trước khi bấm
5 Nếu trong quá trình uốn mà ống bị hỏng, không bẻ được phải báo ngay cho quản lý hoặc người hướng dẫn
6 Làm xong đóng cầu dao, automat
7 Dọn dẹp xung quanh, để gọn gàng đầu bo đúng vị trí.
 

 

3. Máy cắt ống lưỡi sắt: bằng tay và Máy cắt tay lưỡi sắt: tự động

HDSD Máy cắt ống lưỡi sắt: tự động

4. Máy tóp đầu giàn giáo và Máy dập bo chân giàn giáo

MÁY TÓP ĐẦU
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Mở nút khẩn cấp để làm việc, yêu cầu 3 đèn pha phải sáng
3 Chạy thử máy để kiểm tra hoạt động bình thường không
4 Đặt ống vào máy, có bị thừa thiếu không (Hướng dẫn cụ thể)
5 Chạy máy top
6 Bo chân hoặc bo đầu giàn giáo
7 Đặt ống đã bo chân lên vị trí chờ
8 Đặt ống đã tóp xuống vị trí chờ
9 Kết thúc ngày làm, rút ống ra khỏi máy
10 Đóng nút khẩn cấp. Tắt cầu dao
11 Dọn dẹp bề mặt máy tóp, không để vật dụng rơi xuống bể nước làm mát.
 

HDSD máy top đầu giàn giáo


HDSD Máy tóp đầu: Tóp đầu nối giàn giáo phi 42 xuống 34

5. Máy chặt rãnh giàn giáo nêm (Đang cập nhật video...)

6. Máy cắt tự động đĩa hợp kim

HDSD Máy cắt đĩa: Tổng thể

MÁY CẮT ĐĨA
1 Bật Automat, bật Biến áp kiểm tra đèn ĐỦ 3 PHA. Rồi bật máy (nút màu xanh)
2 Kiểm tra dầu thuỷ lực và nước làm mát (Chỉ kiểm tra 1 lần đầu giờ làm việc)
3 Kiểm tra trên bàn cắt, đường trượt để KHÔNG VẬT DỤNG, ĐỒ ĐẠC
4 Kiểm tra BỘ KẸP PHÔI ĐÚNG là 27 hay 42, Màu đỏ là kẹp phôi 42, màu xanh kẹp phôi 27.
5 Kiểm tra ĐẶT CỮ CẮT ỐNG ở phía cuối có đúng không.
6 Kiểm tra GIÁ ĐỠ PHÔI sau khi cắt xong có đúng và phù hợp không.
7 Thiết lập thông số phôi cần cắt, LƯỠI CẮT và KIỂM TRA LẠI 2 LẦN các thông số cài đặt.
8 Kiểm tra kẹp thuỷ lực và kẹp hơi kẹp phôi có CHẮC CHẮN và ĐÚNG LOẠI đường kính ống cần cắt không.
9 Chuyển sang chế độ tay để KIỂM TRA ÁP LỰC DẦU có ổn định không. Áp dầu (60-80) và áp khí (6-8) là đạt.
10 Tiến hành cắt. Theo dõi máy trong 1-2 cây đầu xem máy hoạt động ổn định không.
11 Đóng nút khẩn cấp. Tắt cầu dao
12 Thu hồi nước làm mát
13 Dọn dẹp bề mặt máy, và đường trượt. Lưu ý: Phải đeo kính khi dọn dẹp, tránh bị bắn mạt sắt vào mắt
 


 


Khi cắt ống 27 cần chú ý công việc sau: KIỂM TRA ĐOẠN ỐNG CUỐI CÙNG, nếu đạt kích thước ống 809 hoặc 1196 là đạt. Đã đặt đúng thông số cắt rồi.

Video bên dưới hướng dẫn việc sử dụng máy cắt để cắt ống 42, dài 1m23 để làm robot:

 


HDSD Máy cắt đĩa: Cắt ống làm ngàm cho robot (Cập nhật ngày 9/5/2022)


HDSD Máy cắt đĩa: Căn chỉnh kẹp tĩnh

HDSD Máy cắt đĩa: Thay đổi góc cắt (Đang cập nhật video)

7. Máy chặt chéo giàn giáo

MÁY CHẶT CHÉO
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Kiểm tra bề mặt bộ khuôn dập chéo, có vật gì cản trở thì bỏ ra
3 Chạy thử máy để kiểm tra hoạt động bình thường không
4 Đưa 3 đoạn bo chéo vào cây chéo
5 Tiến hành chặt cây chéo. Yêu cầu lỗ chéo phải vào chính xác, càng vào giữa càng tốt. Mặt chéo phải bằng nhau và không lệch.
6 Không để chân lên bàn đạp khi chưa sẵn sàng. Không đưa bàn tay vào giữa 2 khuôn để lấy đầu sắt.
7 Làm xong đóng cầu dao, automat
8 Dọn dẹp bề mặt bộ khuôn, dọn xung quanh, để gọn gàng bo chéo đúng vị trí.
 


 

8. Máy đột lỗ chéo giàn giáo

MÁY ĐỘT LỖ CHÉO
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Kiểm tra bề mặt bộ khuôn đột chéo, có vật gì cản trở thì bỏ ra
3 Chạy thử máy để kiểm tra hoạt động bình thường không
4 Đưa chéo vào, để ống bo chéo ngay giữa khuôn.
5 Đầu cây chéo phải chạm cữ bên trái.
6 Mặt chéo phải nằm ngang
7 Dùng tay để bóp 2 đầu hai bên cây chéo để cây chéo không bị cong.
8 Tiến hành dập bàn đạp đột chéo.
9 Không để chân lên bàn đạp khi chưa sẵn sàng.
10 Làm xong đóng cầu dao, automat
11 Dọn dẹp bề mặt bộ khuôn, dọn xung quanh.
 


 

9. Máy tán đinh chéo giàn giáo

MÁY TÁN ĐINH CHÉO
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Kiểm tra đinh tán trong khu vực chứa đinh của máy còn không
3 Đặt 1 long đền vào đinh dẫn hướng (đầu ông sư)
4 Đặt 1 cây chéo hướng đầu lõm xuống dưới vào đinh dẫn hướng
5 Đặt cây chéo còn lại đầu lõm lên trên vào đinh dẫn hướng
6 Đặt 1 long đền lên trên đinh dẫn hướng
7 Từ từ nhấn bàn đạp, khi nào đin tán chạm vào đầu đinh dẫn hướng thì nhấn bàn đạp để tán đinh
8 Không để chân lên bàn đạp khi chưa sẵn sàng.
9 Làm xong đóng cầu dao, automat
10 Dọn dẹp dọn xung quanh. 

10. Máy hàn cây chống tự động

MÁY HÀN CÂY CHỐNG TỰ ĐỘNG
1 Bật Cầu dao, Automat của máy trên bảng điện
2 Bật điện máy tự động - Bật Motor - Bật kẹp khí
3 Bật máy hàn - Kiểm tra điện
4 Mở khí - Kiểm tra áp khí
5 Căn chỉnh cữ 49 hay 60
6 Kiểm tra ống hàn (Không ba-via, Mặt cắt phải đều)
7 Căn chỉnh cữ 49 hay 60
8 Kiểm tra mũi súng hàn
9 Tiến hành hàn sản phẩm
10 Kiểm tra mối hàn sau khi hàn
11 Tắt máy hàn - Bình khí
12 Kiểm tra mối hàn sau khi hàn
13 Tắt điện
14 Vệ sinh sỉ hàn, dọn dẹp khu vực hàn
 

 

11. Robot hàn giàn giáo

ROBOT HÀN GIÀN GIÁO
1 Mở bình khí, kiểm tra áp suất khí trên đồng hồ để xem bình còn khí không.
2 Bật Automat của máy biến áp (Không tắt cầu dao trên cây cột). Kiểm tra đèn biến áp, đủ 3 đèn sáng
3 Mở công tắc tủ điều khiển, mở nút khẩn cấp. Sau đó, chờ đèn trên tủ sáng bật nút Servo on Ready
4 Kiểm tra chương trình đang chạy là chương trình nào: 1.7m hay 1.5m
5 Bật máy hàn
6 Lắp các phôi của giàn giáo lên khung.
7 Đếm kiểm tra các phôi đã được lắp đủ số lượng chưa, theo thứ tự hàng từ trên xuống dưới (Mỗi sản phẩm chỉ có 1 số lượng kẹp phôi) - ĐÂY LÀ KHÂU RẤT QUAN TRỌNG PHẢI CHÚ Ý.
8 Bấm nút xanh trên Ổ điều khiển để bắt đầu chạy. Nút đỏ để tạm dựng và nút Khẩn cấp trong trường hợp phải dừng robot ngay lập tức.
9 Tháo các kẹp phôi ra, trong đầu đếm số kẹp phôi đã tháo. Số kẹp phôi tháo phải bằng với số kẹp phôi lúc đầu. Tháo theo thứ tự hàng từ trên xuống dưới.
10 Lắp khung mới lên gá, kiểm tra và bấm nút xanh để chờ rotbot chạy.
11 Kiểm tra khung hàn có lỗi không.
- Đối với thợ biết hàn sửa lỗi: Sửa luôn lỗi
- Đối với thợ không biết hàn: Dùng bút mực đánh dấu vị trí lỗi để thợ hàn sửa.
12 Kết thúc buổi làm:
- Đóng nút khẩn cấp trên tủ điều khiển
- Tắt điện tủ điều khiển
- Tắt máy hàn
- Đóng automat của Máy biến áp
- Khoá bình khí CO2
13 Vệ sinh khu vực robot làm việc, đảm bảo không có vật vướng hoặc chặn robot trong quá trình làm việc.
 

 


Hướng dẫn thay dây hàn cho robot giàn giáo

12. Hướng dẫn các công việc khác

12.1 Lắp ráp máy trộn vào motor

 
12.2 Hướng dẫn làm thang cho giàn giáo 1.7m
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây